03. Installera ismartgate i porten

Installera trådlös sensor

Skjutbar grind

Ta bort skruvarna från det övre locket på den trådlösa sensorn med en skruvmejsel.

Sätt i de medföljande typ N-batterierna i sensorn och skruva fast locket igen.

Det är viktigt att säkerställa att alla 4 skruvar är ordentligt åtdragna för att förhindra att vatten eller fukt tränger in i sensorn.

Håll den trådlösa sensorn med handen och flytta magneten mellan 0 och 0,2 tum bredvid sensorn (håll den intryckt i nästan 5 sekunder).

Kontrollera om den gula statuslampan (höger) på ismartgate-enheten blinkar snabbare.

Om statuslampan inte blinkar snabbare, vänligen skriv till oss på support@ismartgate.com

1. Placera sensorn och magneten där grinden stängs. Magneten fästs på grinden. Sensorn på en del som inte rör sig (t.ex. en vägg).
2. Se till att magneten är riktad mot sensorns högra sida, där "Magnet"-meddelandet pekas ut.
3. Magnet och sensor får inte vara större än 0,2 tum (0,5 cm) bort.

Se till att sensorn befinner sig i direkt siktlinje med ismartgate-enheten. "Status"-lampan ska lysa blinkar snabbare när dörren ändrar position.

Om allt är korrekt placerat, låt oss testa den övergripande installationen.

< Tidigare
nästa > nästa