01. Uppackning

Ultimate Gate Kit LITE

ismartgate LITE

Trådlös sensor (grind)

1x Anslutningskablar

LR1/Typ-N 1,5V batterier

Strömförsörjning

IP utomhuskamera

Guide för snabb start

< Tidigare
nästa > nästa