03. Installera ismartgate i garaget

Garageöppnare

Kabeldragning den ismartgate enhet (1 dörr)

Koppla in utgångarna 1 & 2 för Dörr #1

< Tidigare
nästa > nästa