01. Uppackning

Ultimate LITE Garage Kit

ismartgate LITE

Trådlös sensor (garage)

1x Anslutningskablar

LR1/Typ-N 1,5V batterier

Strömförsörjning

IP-kamera för inomhusbruk

Guide för snabb start

< Tidigare
nästa > nästa