03. Installera sensorn i garaget

Installera sensor för magnet (grind)

Rulldörr

Ta bort skruvarna från det övre locket på den trådlösa sensorn med en skruvmejsel.

Sätt i de medföljande typ N-batterierna i sensorn och skruva fast locket igen.

Det är viktigt att säkerställa att alla 4 skruvar är ordentligt åtdragna för att förhindra att vatten eller fukt tränger in i sensorn.

Håll den trådlösa sensorn med handen och flytta magneten mellan 0 och 0,2 tum bredvid sensorn (håll den intryckt i nästan 5 sekunder).

Kontrollera om den gula statuslampan (höger) på ismartgate-enheten blinkar snabbare.

Om statuslampan inte blinkar snabbare, vänligen skriv till oss på support@ismartgate.com

  1. Placeras längst ner på rullporten. Magnet i dörren och sensor i en fast del. Se till att magneten inte kraschar när dörren rullas upp.
  2. Se till att magneten är riktad mot sensorns högra sida, där "Magnet"-meddelandet pekas ut.
  3. Avståndet mellan magnet och sensor måste vara mindre än 3 cm (1,25 tum).

Om allt fungerar som det ska kan vi nu testa hela installationen.

< Tidigare
nästa > nästa