03. Installation av dörrklocka ismartgate

Installation av dörrklocka

Först och främst måste du stänga av strömbrytaren för att undvika skador

Leta reda på din nuvarande dörrklocka.

Ta bort din gamla dörrklocka.

Se till att kablarna inte försvinner in i väggen, du kan tejpa fast dem på sidan av väggen.

Välj placering av din dörrklocka. Cirka 1,5 meter från marken.