03. Installera ismartgate i porten

Innan du börjar

        När du installerar ismartgate-enheten i ditt garage eller din port ska du kontrollera följande:

Wi-Fi-signal i garage/port är 50% eller mer

Se till att du har en smartphone för att testa installationen

Skruvmejsel för att koppla in ismartgate-enheten

< Tidigare
nästa > nästa