01. Uppackning

ismartgate Mini Garagesats

ismartgate MINI

Trådlös sensor (garage)

1 x Anslutningskablar

LR1/Typ-N 1,5V batterier

Strömförsörjning

Guide för snabb start

< Tidigare
nästa > nästa