02. Installation av trådlösa garagesensorer

Trådlös sensor (garage)

Leta efter logotypen för appen ismartgate på telefonen och klicka på den för att öppna appen.

Vänta tills introduktionsskärmen försvinner.

Vänta tills telefonen kopplar upp sig mot din ismartgate.

< Tidigare
nästa > nästa