03. Installera sensorn i garaget

Installera trådlös garagesensor

Takskjutport för garage

Ta bort skruvarna från det övre locket på den trådlösa sensorn med en skruvmejsel.

Sätt i de medföljande typ N-batterierna i sensorn och skruva fast locket igen.

Håll den trådlösa sensorn med handen och flytta den från vertikalt till horisontellt läge (eller vice versa).

Kontrollera om statuslampan (höger) på ismartgate-enheten blinkar snabbare.

Om statuslampan inte blinkar snabbare, vänligen kontakta oss på support@ismartgate.com

1. Placera den trådlösa garagesensorn på den övre panelen på garageporten. Se till att sensorn placeras med "This Side Up" meddelande som pekar på taket.

2. Se till att sensorn befinner sig i direkt siktlinje med ismartgate-enheten. Lampan "Status" ska lysa blinkar snabbare när dörren ändrar position.

Om allt fungerar som det ska kan vi nu testa hela installationen.

< Tidigare
nästa > nästa