03. Instalacja czujnika w garażu

Instalacja bezprzewodowego czujnika garażowego

Segmentowa brama garażowa

Za pomocą śrubokręta wykręć śruby z górnej pokrywy czujnika bezprzewodowego.

Umieść dostarczone baterie typu N w czujniku i przykręć górną pokrywę.

Przytrzymaj czujnik bezprzewodowy ręką i zmień jego położenie z pionowego na poziome (lub odwrotnie).

Sprawdź, czy kontrolka stanu (po prawej) urządzenia ismartgate miga szybciej.

Jeśli kontrolka stanu nie miga szybciej, prosimy o kontakt pod adresem support@ismartgate.com

1. Umieść bezprzewodowy czujnik garażowy na górnym panelu bramy garażowej. Upewnij się, że czujnik jest umieszczony "This Side Up" wiadomość wskazująca sufit.

2. Upewnij się, że czujnik znajduje się w bezpośredniej linii wzroku urządzenia ismartgate. Kontrolka "Status" powinna świecić szybsze miganie gdy drzwi zmieniają położenie.

Jeśli wszystko działa poprawnie, przetestujmy całą instalację.

< poprzedni
Następny >