03. Installation af sensoren i garagen

Installer trådløs garagesensor

Sektionsopdelt garageport

Fjern skruerne fra topdækslet på den trådløse sensor med en skruetrækker.

Sæt de medfølgende type N-batterier i sensoren, og skru topdækslet på igen.

Hold den trådløse sensor med hånden, og bevæg dig fra lodret til vandret position (eller omvendt).

Tjek, om statuslampen (til højre) på ismartgate-enheden blinker hurtigere.

Hvis statuslampen ikke blinker hurtigere, bedes du kontakte os på support@ismartgate.com

1. Placer den trådløse garagesensor på garagedørens øverste panel. Sørg for, at sensoren er placeret med "Denne side op" besked, der peger mod loftet.

2. Sørg for, at sensoren er i direkte synsvidde af ismartgate-enheden. "Status"-lampen skal være blinker hurtigere når døren skifter position.

Hvis alt fungerer korrekt, så lad os teste den samlede installation.

< Tidligere
Næste >