01. Unboxing

Czujnik bezprzewodowy (brama)

Czujnik bezprzewodowy (brama)

Baterie LR1/Typ-N 1,5 V

Taśma dwustronna

Skrócona instrukcja obsługi

Oświadczenie o modyfikacji
Remsol Europe S.L. nie zatwierdził żadnych zmian ani modyfikacji tego urządzenia przez użytkownika. Wszelkie zmiany lub modyfikacje mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Oświadczenie o zakłóceniach (jeśli nie jest umieszczone w urządzeniu)
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Powiadomienie bezprzewodowe
To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska i spełnia wytyczne FCC dotyczące ekspozycji na częstotliwości radiowe (RF). Ten nadajnik nie może znajdować się w tym samym miejscu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

Powiadomienie o urządzeniach cyfrowych FCC klasy B
To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:
- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

< poprzedni
Następny >