03. Instalacja ismartgate w bramie

Instalacja czujnika bezprzewodowego

Brama przesuwna

Za pomocą śrubokręta wykręć śruby z górnej pokrywy czujnika bezprzewodowego.

Umieść dostarczone baterie typu N w czujniku i przykręć górną pokrywę.

Ważne jest, aby zapewnić, że wszystkie 4 śruby są prawidłowo dokręcone, aby zapobiec przedostawaniu się wody lub wilgoci do czujnika.

Przytrzymaj czujnik bezprzewodowy ręką i przesuń magnes pomiędzy 0 i 0,2 cala obok czujnika (przytrzymaj przez prawie 5 sekund).

Sprawdź, czy żółta kontrolka stanu (po prawej) urządzenia ismartgate miga szybciej.

Jeśli kontrolka stanu nie miga szybciej, napisz do nas na adres support@ismartgate.com

1. Umieść czujnik i magnes w miejscu zamykania bramy. Magnes przymocowany do bramy. Czujnik do nieporuszającej się części (np. ściany).
2. Upewnij się, że magnes jest skierowany w prawą stronę czujnika, w miejscu Komunikat "Magnes" jest skierowany do.
3. Magnes i czujnik nie mogą być większe niż 0,2 cala (0,5 cm).

Upewnij się, że czujnik znajduje się w bezpośredniej linii wzroku urządzenia ismartgate. Kontrolka "Status" powinna świecić szybsze miganie gdy drzwi zmieniają położenie.

Jeśli wszystko zostało prawidłowo umieszczone, przetestujmy całą instalację.

< poprzedni
Następny >