03. Instalacja czujnika w garażu

Zainstaluj czujnik magnetyczny (bramki)

Boczna brama segmentowa

Za pomocą śrubokręta wykręć śruby z górnej pokrywy czujnika bezprzewodowego.

Umieść dostarczone baterie typu N w czujniku i przykręć górną pokrywę.

Ważne jest, aby zapewnić, że wszystkie 4 śruby są prawidłowo dokręcone, aby zapobiec przedostawaniu się wody lub wilgoci do czujnika.

Przytrzymaj czujnik bezprzewodowy ręką i przesuń magnes pomiędzy 0 i 0,2 cala obok czujnika (przytrzymaj przez prawie 5 sekund).

Sprawdź, czy żółta kontrolka stanu (po prawej) urządzenia ismartgate miga szybciej.

Jeśli kontrolka stanu nie miga szybciej, napisz do nas na adres support@ismartgate.com

1. Umieść czujnik i magnes w miejscu zamykania drzwi. Magnes przymocowany do drzwi. Czujnik do nieporuszającej się części (np. ściany).
2. Upewnij się, że magnes jest skierowany w prawą stronę czujnika, w miejscu Komunikat "Magnes" jest skierowany do.
3.
Magnes i czujnik muszą znajdować się w odległości mniejszej niż 1,25 cala (3 cm).

Jeśli wszystko działa poprawnie, przetestujmy całą instalację.

< poprzedni
Następny >