01. Unboxing

Draadloze sensor (poort)

Draadloze sensor (poort)

Batterijen LR1/Type-N 1,5V

Dubbelzijdige tape

Snelstartgids

Wijzigingsverklaring
Remsol Europe S.L. heeft geen wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat door de gebruiker goedgekeurd. Wijzigingen of aanpassingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

Storingsverklaring (als deze niet in het apparaat is geplaatst)
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Draadloze kennisgeving
Dit apparaat voldoet aan de FCC stralingslimieten voor een ongecontroleerde omgeving en voldoet aan de FCC radiofrequentie (RF) blootstellingsrichtlijnen. Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

Kennisgeving FCC klasse B digitaal apparaat
Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonwijk. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:
- Herori├źnteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor hulp.

< Vorig
Volgende >