03. Installera ismartgate i garaget

Garageöppnare

Kabeldragning den ismartgate enhet (3 dörrar)

Koppla in utgångarna 1 & 2 för Dörr #1
Koppla in utgångarna 3 & 4 för Dörr #2
Koppla utgångarna 5 & 6 för dörr #3

< Tidigare
nästa > nästa