02. Program Android

I already set up the ismartgate device with Homekit

Gå till din telefon Inställningar och leta efter "Anslutningar" eller "Wi-Fi".

Vänd Wi-Fi om du inte har gjort det ännu.

Connect your phone to the same Wi-Fi network as the ismartgate device has been connected to.

Make sure you are connected to the same network (ie. home) as the ismartgate is connected to.

< Tidigare
nästa > nästa