02. Program Android

Jeg har allerede konfigurert ismartgate-enheten med Homekit

Gå til telefonen din Innstillinger og se etter "Tilkoblinger" eller "Wi-Fi".

Sving Wi-Fi hvis du ikke har gjort det ennå.

Koble telefonen til det samme Wi-Fi-nettverket som ismartgate-enheten er koblet til.

Kontroller at du er koblet til det samme nettverket (f.eks. hjemme) som ismartgate er koblet til.

< Forrige
Neste >