03. Installere ismartgate-dørklokke

Klokkespillets plassering

Hvis du ringer på dørklokken, er kilden til lyden der ringeklokken er plassert.
Vær oppmerksom på at ismartgate vil ERSTAT dørklokken du har. Den vil ikke lenger lage noen lyd.

Dette er kretsen før dørklokken er installert

Dette er kretsen etter dørklokken er installert

Vennligst velg hvor klokkespillet ditt er plassert:

Strømbryterboks

Chime Box

< Forrige