03. Installere sensoren i garasjen

Installer magnet (port) sensor

Svingdør

Fjern skruene fra toppdekselet på den trådløse sensoren med en skrutrekker.

Sett inn de medfølgende batteriene av type N i sensoren, og skru toppdekselet på plass igjen.

Det er viktig å sikre at alle 4 skruer er strammet riktig for å hindre at vann eller fuktighet kommer inn i sensoren.

Hold den trådløse sensoren med hånden og beveg magneten mellom 0 og 0,2 tommer ved siden av sensoren (hold denne inne i nesten 5 sekunder).

Kontroller om den gule statuslampen (til høyre) på ismartgate-enheten blinker raskere.

Hvis statuslampen ikke blinker raskere, vennligst skriv til oss på support@ismartgate.com

1. Plasser sensoren i midten av garasjeporten.
2. Sørg for at magneten er vendt mot høyre side av sensoren, der hvor "Magnet"-meldingen peker ut til.
3. Magneten og sensoren må være mindre enn 3 cm (1,25 tommer) fra hverandre.

Hvis alt er riktig plassert, la oss teste hele installasjonen.

< Forrige
Neste >