03. Installere ismartgate-dørklokke

Circuit Breaker Chime

Slå av bryteren for å unngå personskader

Finn Chime-bryteren.

Skru ut den første skruen for å koble til strømsettet

< Forrige
Neste >