03. Installere ismartgate-dørklokke

Digitalt klokkespill

Først og fremst må du slå av lysbryteren for å unngå skader

Slik ser et digitalt klokkespill ut.

Finn Chime-tilkoblingene for å koble til strømsettet.

Hvis du ikke kan se etikettene, kan det være nødvendig å sjekke bruksanvisningen eller kontakte en elektriker.

Koble strømsettet til dørklokkens ledninger som i eksemplet.

Slik vil strømsettet sitte etter at du har koblet det til klokkespillet.

< Forrige
Neste >