03. Installere sensoren i garasjen

Installer trådløs garasjesensor

Opp og over garasjeport

Fjern skruene fra toppdekselet på den trådløse sensoren med en skrutrekker.

Sett inn de medfølgende batteriene av type N i sensoren, og skru toppdekselet på plass igjen.

Hold den trådløse sensoren med hånden og beveg deg fra vertikal til horisontal posisjon (eller omvendt).

Kontroller om statuslampen (til høyre) på ismartgate-enheten blinker raskere.

Hvis statuslampen ikke blinker raskere, vennligst kontakt oss på support@ismartgate.com

1. Plasser den trådløse garasjesensoren på den øverste delen av garasjeporten. Sørg for at sensoren er plassert med "This Side Up" melding som peker i taket.

2. Sørg for at sensoren er i direkte siktlinje fra ismartgate-enheten. "Status"-lampen skal være blinker raskere når døren endrer posisjon.

Hvis alt er riktig plassert, la oss teste hele installasjonen.

< Forrige
Neste >