02. Installation av ISG PRO/Lite från Windows

Kontrollera Wi-Fi-lösenord

Gå till din telefon Inställningar och leta efter "Anslutningar" eller "Wi-Fi".

Vänd Wi-Fi om du inte har gjort det ännu.

Din telefon kommer automatiskt att ansluta till ditt hemnätverk. Om INTE, vänligen välj ditt hemnätverk.

< Tidigare
nästa > nästa