02. Program

ismartgate enhet not found: Glöm nätverket

Gå till din telefon Inställningar och leta efter "Anslutningar" eller "Wi-Fi".

Turn on Wi-Fi om du inte har gjort det ännu.

Check that your phone is connected  to “iSG-xxxxxxxxxx” network. If NOT, connect to it.

< Tidigare
nästa > nästa