02. Program

ismartgate enhet inte hittade: Glöm nätverket

Gå till din telefon Inställningar och leta efter "Anslutningar" eller "Wi-Fi".

Slå på Wi-Fi om du inte har gjort det ännu.

Kontrollera att din telefon är ansluten till nätverket "iSG-xxxxxxxxxx". Om INTE, anslut till det.

< Tidigare
nästa > nästa