02. Program

Avsluta App Set up

Endast installation av HomeKit

Go to “iPhone main screen” on iPhone and open the “Hem" app.

Välj den "Lägg till tillbehör" alternativ.