02. Program Android

Check Wi-Fi Password

Gå till din telefon Inställningar och leta efter "Anslutningar" eller "Wi-Fi".

Vänd Wi-Fi om du inte har gjort det ännu.

Your phone will automatically connect to your home network. If NOT, please select your Home Network.

< Tidigare
nästa > nästa