IP-kamera

AC-adapter

USB-strömkabel

Ethernet-kabel

CD med resurser

Guide för snabb installation