02. Program iPhone

Återställ ismartgate-enheten

Enhet måste vara PÅSLAGEN.

Tryck med hjälp av ett gem på RESET-knappen i ca 10 sekunder.

Enhet måste vara PÅSLAGEN.

För att kontrollera att RESET har lyckats, vänd ismartgate-enheten till framsidan och kontrollera att "Anslutning & Status" Lampor är avstängda.

Enhet måste vara PÅSLAGEN.

Vänta 2 minuter tills du ser blinkningar:
1.Status grönt ljus
2.Power rött ljus
3.Wi-Fi blått ljus

Programmera sedan om ismartgate.

Om RESET lyckas, programmera om ismartgate-enheten

SET UP IGEN