02. Programmera dörrklocka

Återställ ismartgate dörrklocka

Enheten måste vara PÅSLAGEN.

Skruva loss stöldskyddsskruvarna

Tryck på återställningsknappen tills du hör "Reset Successful".

Om RESET lyckas, programmera om dörrklockan ismartgate

SET UP IGEN