Descargar guías de instalación rápida

Inglés

Timbre iSG
Cámara exterior iSG de 2 MP
Cámara de interior iSG 2MP
Sensor magnético con cable ISG
Sensor magnético inalámbrico ISG
Sensor de inclinación inalámbrico ISG
Manual de instalación de ISG PRO / LITE
Manual de configuración de ISG Mini

Deutsch

Timbre iSG
Cámara exterior iSG de 2 MP
Cámara de interior iSG 2MP
Sensor magnético con cable ISG
Sensor magnético inalámbrico ISG
Sensor de inclinación inalámbrico ISG
Manual de instalación de ISG PRO / LITE

Français

Timbre iSG
Cámara exterior iSG de 2 MP
Cámara de interior iSG 2MP
Sensor magnético con cable ISG
Sensor magnético inalámbrico ISG
Sensor de inclinación inalámbrico ISG

Italiano

Timbre iSG
Cámara exterior iSG de 2 MP
Cámara de interior iSG 2MP
Sensor magnético con cable ISG
Sensor magnético inalámbrico ISG
Sensor de inclinación inalámbrico ISG
Manual de instalación de ISG PRO / LITE
Manual de configuración de ISG Mini