02. Program iPhone

ismartgate satt opp

Ethernet-konfigurasjon

Koble USB til Ethernet-adapteren til USB-kontakten i ismartgate-enheten.

Wi-Fi-lampen skal lyse grønt, som på bildet nedenfor:

Hvis Wi-Fi-lampen lyser rødt, må du tilbakestille enheten, ellers velger du Neste

Tilbakestill