02. Program iPhone

ismartgate Instellen

Ethernet-configuratie

Sluit de USB-naar-Ethernet-adapter aan op de USB-stekker in uw ismartgate apparaat.

Het Wi-Fi-lampje moet groen blijven branden, zoals op de afbeelding hieronder:

Als het Wi-Fi-lampje rood wordt, reset het apparaat dan, selecteer anders Volgende.

Reset