02. Program

Zakończ konfigurację aplikacji

TYLKO konfiguracja HomeKit

Go to “iPhone main screen” on iPhone and open the “Strona główna" app.

Wybierz "Dodaj akcesorium" opcja.