Kamera IP

Zasilacz sieciowy

Kabel zasilający USB

Kabel Ethernet

Płyta CD z zasobami

Skrócona instrukcja instalacji