02. Tilbakestill iSG PRO/Lite/Mini

Tilbakestill ismartgate-enhet

Enhet være PÅSLÅTT.

Trykk på RESET-knappen i ca. 10 sekunder ved hjelp av en binders.

Enhet være PÅSLÅTT.

For å kontrollere at RESET er vellykket, snur du ismartgate-enheten mot fronten og kontrollerer at "Tilkobling & Status" lys er av.

Enhet være PÅSLÅTT.

Vent i 2 minutter til du ser at det blinker:
1. Status grønt lys
2. strøm rødt lys
3.Wi-Fi blått lys

Programmer deretter ismartgate på nytt.

Hvis RESET er vellykket, programmerer du ismartgate-enheten på nytt

SETT OPP IGJEN
< Forrige