Button Text
Button Text
Universal Compatibility Checker

1. Sjekk koblingsinstruksjonene før du kobler ismartgate-enheten til portåpneren/kontrollpanelet.

2. Hvis porten din ikke er på listen, er det bare å sende oss en e-post på support@ismartgate.com med angivelse av operatørens merke og modell.

1. Velg produsent:

2. Velg modell: