02. Program

Uygulama Kurulumunu Bitir

SADECE HomeKit Kurulumu

Go to “iPhone main screen” on iPhone and open the “Ev" app.

Seçiniz "Aksesuar Ekle" seçenek.