02. Program Android

ismartgate opsætning

Ethernet-konfiguration

Sæt USB til Ethernet-adapteren i USB-stikket på din ismartgate-enhed.

Wi-Fi-lampen skal blive konstant grøn, som på billedet nedenfor:

Hvis Wi-Fi-lampen bliver rød, skal du nulstille enheden, ellers skal du vælge Næste.

Nulstil