Tillfälligt otillgänglig

Enheten går inte att nå för tillfället. Möjliga orsaker:

- ismartgate-enheten kan ha stängts av.
Se till att ismartgate enheten är påslagen.

- ismartgate-enheten kan vara frånkopplad från Internet.
Kontrollera att din ismartgate-enhet är ansluten till internet (Wi-Fi-lampan ska lysa med fast grönt sken)

- Fjärråtkomstfunktionen på ismartgate kan stängas av.
Kontrollera att fjärråtkomstfunktionen är aktiverad i din ismartgate-enhet. Öppna ismartgate-appen i ditt hemnätverk, där enheten är installerad, och gå till "konfigurationer" och aktivera den.

Vänligen försök igen senare.